Məqalələr

6 August

İNFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI (İT) SAHƏSI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ SERTIFIKATLAR

İnformasiya texnologiyaları sahəsində tanınan ən məhşur sertifikatlar Microsoft şirkətini...

 

3 September

MICROSOFT VISIO NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN İSTİFADƏ OLUNUR?

Microsoft Visio nə üçün istifadə olunur? Diaqramların qurulması. Microsoft Visio...

 

5 October

C# NƏDİR? C# İLƏ NƏLƏR ETMƏK OLAR?

Əvvəlcə qeyd edək ki, bu proqramlaşdırma dilinin adı C#-dır(C sharp-Si ...

 

    Materiallar

  • Məqalələr